U okviru fitness kluba X sport gym+ nalazi se fitness ordinacija gde svi zainteresovani mogu da dobiju BESPLATNE LEKARSKE KONSULTACIJE sa mr sci. dr Vladimirom Holi koji vodi program Fitness terapije.

Fitness terapija je ciljani pristup doziranom vežbanju i korekciji ishrane. Posvećeni smo zdravlju i želimo da kroz naš program Fitness terapije podignete Vaše zdravlje na viši nivo.

Naš cilj je motivisati i pomoći članovima da savladaju medicinske izazove i učiniti njihove živote lakšim i funkcionalnijim. Vežba i promena načina života su najvažnije stvari koje možete učiniti za sopstveno zdravlje. Naučno je dokazano da umerena i dozirana fizička aktivnost zajedno sa pravilnom ishranom može značajno da redukuje faktore rizika za većinu hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, a samim tim da produži životni vek, kao i kvalitet života. Istraživanja pokazuju da redovno vežbanje deluje preventivno na preko 40 hroničnih bolesti.

Fizička aktivnost nudi i mnogo više od same prevencije. Vežba je moćan dodatak medicinskoj praksi i u mnogim slučajevima može dovesti do smanjenja doza ili prestanka upotrebe pojedinih lekova.

Kod nas sve počinje sa lekarskim konsultacijama. Ovde ćemo izvršiti procenu Vašeg zdravstvenog stanja i definisati potrebe i ciljeve, a zatim osmisliti program treninga i ishrane koji je namenjen upravo Vama. Personalizovana fitness terapija je naše sredstvo pomoću koje ćete prevladati vaše zdravstvene probleme i postići cilj- ZDRAVLJE.

 

Program fitness terapije obuhvata:

1. Konsultacije sa lekarom u fitness ordinaciji, u koje su uključeni upitnik (anamneza) u kojem ćemo vas pitati za dosadašnje navike u ishrani i fizičkoj aktivnosti, kao i o stepenu motivacije. Laboratorijski nalazi i izveštaji lekara (ukoliko ste imali neki zdravstveni problem) su nam dragoceni podaci o Vašem zdravstvenom stanju.

2. Odredićemo Vaše antropometrijske parametre; visina, težina, obim struka, Body Mass Index (BMI), izmerićemo visinu krvnog pritiska i puls.

3.Uradićemo analzu sastava tela (body composition analysis) na osnovu koje ćemo dobiti podatke o procentu vode, masnog visceralnog i potkožnog, mišićnog i koštanog tkiva, kao i o bazalnom metabolizmu.

4. U slučaju potrebe, uputićemo Vas na dodatne analize, kako bismo dobili potpuni uvid u Vaše zdravstveno stanje.

5. Na osnovu ovih podataka formiraćemo ciljeve koje želite postići fitness terapijom.

6. Propisaćemo vam program fitness terapije prilagođen upravo vama i vašim potrebama.

7. Fitness terapija uključuje kardio vježbe kako bi poboljšali kardiovaskularni kapacitet i trening snage doziranog intenziteta, kao i vežbe istezanja.

8. Analiziraćemo Vaše trenutne navike u ishrani i preopručićemo korekciju u skladu s Vašim navikama i potrebama.

9. Pratićemo napredak na mesečnom/kvartalnom niovou i rezultate ćemo beležiti i porediti ih sa početnim, kao i sa ciljevima koje smo postavili.

10. Daljim napretkom program ćemo prilagođavati vašoj fizičkoj spremnosti i postavljenim ciljevima.

11. Kontinuirano ćemo pratiti vaše zdravstveno stanje i postavljati nove ciljeve za naredni period.

 

WWW.3F.RS

 

Leave a Reply